ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เนื้อหา
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:35  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่วนหน้า
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:34  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนทัศนศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:33  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำนำ
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:25  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน้าปก
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:24  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธ์พืช โดยนายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:23  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายอารักษ์ กำพุธ
ตำแหน่ง : งานรักษาความปลอดภัย และเวรยาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:44  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธรรมกีรติ
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:35  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,13:28  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลลภา โกปรด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,11:41  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..