ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เนื้อหา
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:35  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่วนหน้า
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:34  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนทัศนศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิต มูลดามาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,17:33  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำนำ
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:25  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน้าปก
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:24  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธ์พืช โดยนายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:23  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายอารักษ์ กำพุธ
ตำแหน่ง : งานรักษาความปลอดภัย และเวรยาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:44  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธรรมกีรติ
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:35  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลลภา โกปรด
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,11:41  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,13:24  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..