ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คำนำ
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:25  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน้าปก
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:24  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธ์พืช โดยนายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,09:23  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายอารักษ์ กำพุธ
ตำแหน่ง : งานรักษาความปลอดภัย และเวรยาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:44  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธรรมกีรติ
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,14:35  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,13:28  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลลภา โกปรด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,11:41  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,13:24  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา สรรพานิช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:10  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวีรวิชญ์ ผลประเสริฐมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,14:28  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..