ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ " เลื่อนการรับสมัครนักเรียน" ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกั (อ่าน 25) 18 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 17 มี.ค. 63
ประการงดการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 17 มี.ค. 63
ประกาศงดการมาติดต่อราชการ ณ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 (อ่าน 25) 17 มี.ค. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 51) 18 ก.พ. 63
กำหนดการ ทัศนศึกษา ของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม (อ่าน 44) 18 ก.พ. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 174) 04 ก.พ. 63