ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ 13-19 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรงไม่สวมหมวก (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน )
-สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดาและผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
-สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)
-ใบรับรองการเป็นนักเรียน 
-แตา่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันสมัคร
สอบถามโทร 038-502261 และ อ.นภพล พวงพันธ์ โทร 097-241-3849

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 226 ครั้ง