ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบมอบตัว (อ่าน 3529) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อการส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ (อ่าน 3467) 26 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อการส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ (อ่าน 3511) 26 เม.ย. 63
เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับนักเรียนชั้น ม.1และม.4 (อ่าน 3452) 24 เม.ย. 63
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากเดิมวันที่16พฤษภาคม2563เป็นวันที่1กรกฎาคม2563 (อ่าน 3382) 14 เม.ย. 63
เปิดรับนักเรัยนม.1และม.4 ระบบออนไลน์ (อ่าน 3329) 11 เม.ย. 63
ประกาศ " เลื่อนการรับสมัครนักเรียน" ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกั (อ่าน 3355) 18 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3378) 17 มี.ค. 63
ประการงดการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3316) 17 มี.ค. 63
ประกาศงดการมาติดต่อราชการ ณ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 (อ่าน 3394) 17 มี.ค. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3323) 18 ก.พ. 63
กำหนดการ ทัศนศึกษา ของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม (อ่าน 3298) 18 ก.พ. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3491) 04 ก.พ. 63