ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุข.ฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด ชมรมในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่เพื่อสู่การแข่งขันการประกวดในรอบระดับประเทศต่อไป ในการนี้ นางวาสนา จิ๋วสำอางค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนท่านดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเฃิงเทรา และ ครูอารักษ์ กำพุธ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE HUSSADIN โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,20:29   อ่าน 389 ครั้ง