ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนรอยัลพลาซ่าในการนี้ ท่านผอ.นิวัตร์ ประเสริฐพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่านผอ.สุรภี กลิ่นขจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.ฉะเชิงเทรา ท่านผอ.ปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,20:25   อ่าน 410 ครั้ง