ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา
เมื่อวันที่ 5-7 พ.ค. 2561 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผอ.ปรีชา เสาวกุล พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,20:16   อ่าน 364 ครั้ง