ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ท่าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ข้าร่วมประชุมและบันทึกข้อตกลง(MOU)
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ท่าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมและบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผลจากการที่ท่าน ให้ความสำคัญกับการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดมา โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา นำโดยท่าน ผอ.ปรีชา เสาวกุล จึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในโรงเรียน ในปี พ.ศ.2558 เพื่อดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง และยังส่งผลให้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE HUSSADIN โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมได้เป็นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในกิจกรรม การนำเสนอผลการดำเนินงานชม TO BE NUMBER ONE ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 7 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,07:26   อ่าน 140 ครั้ง