ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบมอบตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 20
เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.62 KB 71
ปฏิทินงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.97 KB 25
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.17 KB 75