ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

เพลงมาร์ช โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

(คำร้อง-ทำนอง โดย นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์)

ชำป่างามนามระบือรือกระฉ่อน        เป็นนครอมรไพรการศึกษา

สั่งสอนศิษย์สถาบันในวนา      ปฐมาห้องสมุดสากลสยาม

สายรัฐประชาไทยให้ท้องถิ่น      สร้างแผ่นดินแหล่งปัญญาพาผ่องใส

หลวงปู่คงรวมศรัทธาน้อมนำใจ    ถิ่นนี้ไซร้ชาวตำบลท่ากระดาน

++ป่าดงพงนี้ข้าจอง     พิทักษ์ป้องสร้างพนาเด่นไศล

เขื่อนระบมเปรียบธาราเลือดกลางใจ         แผ่พงไพรมวลพฤกษ์พันธ์มั่นสมบูรณ์

คุณธรรมชำป่างามแลละลิ่ว     เขียวแสดพลิ้วกีฬาเด่นเป็นศักดิ์ศรี

ผจญศึกทุกทิศาไม่รอรี    เราน้องพี่มัธยมชำป่างาม(++)