ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
197 หมู่ที่ 8   ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 038-502-261
Email : thana_pu@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :